about-us1 (1)

اخبار محصول

اخبار محصول

  • باتری های قلیایی در مقابل باتری های روی

    در وسایل کم تخلیه مانند کنترل از راه دور تلویزیون یا ساعت از کدام باتری ها باید استفاده کرد؟و کدام یک برای گوشی دکت شما ایده آل هستند؟آیا باید باتری های روی را انتخاب کنید یا سلول های قلیایی بهتر هستند؟اما چیست ...
    ادامه مطلب